Management

Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Izmena u terminu konsultacija kod prof. dr Dejana Petrovića

Konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića održaće se u sredu 25.10.2017. godine, u terminu od 16h do 18h.

Menadžment – prijava za prvi test

Prijava za prvi test iz predmeta Menadžment će biti otvorena do subote 28. oktobra 2017. do 14h ovde.

Prijava za GeCCo 2017 takmičenje

Prijava za GeCCo 2017 takmičenje je otvorena do 21. oktobra 2017. godine ovde. Organizator takmičenja je Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima – IPMA.

Više o takmičenju možete saznati ovde.

GeCCo

TIMELINE-2017

Rezultati ispita iz Upravljanja investicionim projektima i Kost benefit analize

Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje investicionim projektima, u oktobarskom ispitnom roku, možete videti ovde.  Rezultate testa iz predmeta Kost benefit analiza, u oktobarskom ispitnom roku, možete videti ovde. Termin za upis ocena je sreda 11.10. u 18h, kabinet 204.

Rezultati ispita – Projektni menadžment – Master

Rezultate ispita iz predmeta Projektni menadžment u oktobarskom ispitnom roku možete videti ovde.

Rezultati ispita – Upravljanje projektima u javnom sektoru

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima u javnom sektoru, možete pogledati ovde.

Rezultati ispita iz Menadžmenta

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment, održanog 21.09.2017. godine, možete videti ovde. Predaja indeksa za upis ocena održaće se u petak 22.09.2017. godine u periodu 12:00-12:30 u kabinetu 311a. U indeks upisati naziv predmeta i datum ispita. Uvid u radove biće održan u istom terminu kada i predaja indeksa, kabinet 311a.